Cuộcsốngquanhta

http://hamthuanbac.violet.vn/entry/show/entry_id/2781051

Array

Photobucket

Liên Kết Wesite

Array

  - Sống có trách nhiệm  
  - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  
  - "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".  
  - Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.  

Ghé thăm thư viện

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • 2 khách và 0 thành viên

  Tư liệu cập nhật

  Info.jpg MOV03607.flv DSC01281.jpg DSC01273.jpg DSC01283.jpg 29_Track_291.mp3 DSCN4698.jpg DSCN4559.jpg P1010805.jpg 20150601_094438.jpg 20150415_155150.jpg 20150514_150525.jpg 69_Track_69.mp3 70.gif 63.jpg Boney_M__Marys_Boy_Child__Oh_My_Lord.mp3 Gloria_Gaynor__I_Will_Survive.mp3 481.mp3

  Thư mục - Tư liệu

  Hỗ trợ trực tuyến

  Array

  MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

  KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ AN KHANG - HẠNH PHÚC

  ktra anh 7 15 lần 5 20132014-102

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức An (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:09' 27-03-2014
  Dung lượng: 33.5 KB
  Số lượt tải: 184
  Số lượt thích: 0 người
  HONG SON SECONDARY SCHOOL
  Full name: ……………………………….
  Class: 8…….…
  THE 15 – MINUTE TEST
  SCHOOL YEAR: 2013 –2014
  SUBJECT: ENGLISH 8
  TEST 2
  Marks


  
  Teacher’s remark


  
  
  
  
  I. Multiple choice:
  Câu 1: You must ................ a lot of water everyday.
  A. drinking B. to drink C. drank D. drink
  Câu 2: ................did Hoa and her aunt buy at the market? – Spinach and cucumbers.
  A. What B. When C. Where D. Why
  Câu 3: ................ buy a papaya and a pineapple. – Great.
  A. What about B. Let’s C. Why D. How about
  Câu 4: What’s the matter, Hoa? - I feel sick. I ate ................ candy.
  A. a little B. a lot of C. too much D. many
  Câu 5: Spinach is very good for you but you must wash it ................
  A. good B. more C. carefully D. careful
  Câu 6: Yesterday, Hoa and her aunt ................ to the market.
  A. go B. went C. to go D. going
  Câu 7: Vegetables often have ................ from the farm on them.
  A. sugar B. salt C. medicine D. dirt
  Câu 8: After that, she ................ a pan and stir-fried the beef with vegetables.
  A. heats B. heated C. heat D. heating
  Câu 9: I didn’t ................ spinach last night.
  A. eats B. eating C. eat D. ate
  Câu 10: Did you do your homework last night? - ................................
  A. Yes, I did. B. No, I don’t. C. No, she didn’t. D. Yes, I do.
  Câu 11: What’s the matter ................ you, Minh?
  A. with B. of C. for D. in
  Câu 12: You can buy pork, beef and chicken at the ................ stall.
  A. drink B. meat C. vegetable D. fruit
  II. Fill “So, too, neither or either” in each suitable blank. (2ms)
  (Điền “ So, too, neither hoặc either” vào mỗi chổ trống phù hợp)
  Câu 13: I can speak English well and ................ can she.
  Câu 14: Bao doesn’t like bananas and Lan doesn’t like bananas, ................
  Câu 15: They don’t like eggs and ................ do we.
  Câu 16: I like pineapples and Ba likes pineapples, ................
  III. Write the Adjectives into the Adverbs. (2ms).
  Viết các tính từ sau sang trạng từ. (2đ)
  1. SUITABLE A. …………………..
  2. SAFE B. …………………..
  3. GOOD C. …………………..
  4. HARD D. …………………..
   
  Gửi ý kiến